Gilles Michels (1961) geeft sinds 2009 artistiek leiding aan het Utrechts Studenten koor en orkest. Hij studeerde Schoolmuziek B aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam tot 1987. In 1988 begon hij zijn studie koordirectie bij Barend Schuurman aan het Rotterdamse Conservatorium, waar hij in 1992 aan afstudeerde. Gilles Michels was een aantal jaren verbonden aan de Geert Groote school te Amsterdam waar hij onder andere het schoolkoor dirigeerde. Daarnaast dirigeerde hij verschillende koren in Haarlem, Amsterdam, Purmerend, Leiden en Alphen aan den Rijn. Hij was docent bij het Nationaal Kinderkoor en de dirigent van het Rotterdams Jongenskoor. Op de Koorschool St. Bavo te Haarlem was hij artistiek leider/dirigent en docent. In 2006 en 2008 dirigeerde hij op uitnodiging van toonkunstkoor Bekker de Matthäus Passion te Groningen. Gilles Michels was tussen 1996 en 2009 docent en cursusleider bij de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten te Utrecht. Hij was in 2007-2008 voorzitter van het Nationaal Koorfestival dat iedere twee jaar de eretitel ‘Koor van het jaar’ uitlooft aan amateurkoren op hoog niveau. Afgelopen jaren dirigeerde hij voor RBO Sinfonia in de kinderscratchvoorstellingen Alice in Wonderland, Reis om de wereld in 80 dagen en Qualupiluit in de Doelen te Rotterdam. Momenteel is Gilles Michels naast vaste dirigent van het Utrechts Studenten Koor en Orkest, de vaste dirigent van de studentenmuziekvereniging Collegium Musicum te Leiden, projectkoor en orkest CHOIR te Delft en het Haags Barok Gezelschap.